Vad händer härnäst?

Frigörande Dans på Tinget, Socialpsykiatrins Träffpunkt i Uppsala torsdagar 2/11-1/12 kl. 17.30-19.30, 6 tillfällen

Frigörande Dans i Hallsta Gamla Storskola, Huddungeby, Heby Kommun 25/11 kl. 13.30-16.30