Frigörande Dans i Hallsta Gamla Storskola, Heby Kommun 10 februari kl. 13-16

Hej, 

Nu har vi kommit en bit in i det nya året och jag önskar en God Fortsättning på det. ????

Självklart ska vi dansa även i år. Välkommen till Frigörande Dans på lördagen den 10:e februari 2024 kl. 13:00-16:00 i Hallsta Gamla storskola, Hertigbo 301, Huddungeby. 

Vi kommer att lägga fokus på att nå fram till dina känslor och hur du genom dina rörelser kan ge uttryck för dina känslor. Vi kommer att varva dansen med avslappnande och meditativa element och ska även ha fokus på att frigöra rösten och andningen. Fika ingår!

Inga förkunskaper krävs! Prova gärna på!

Pris: 200,- SEK. Anmäl dig senast 24-02-06, dock gärna så snart som möjligt till co.ivarsson@gmail.com Minst 5 deltagare behövs.

Kontakt