Naturkraft Uppland

Naturkraft Uppland: Upptäck naturens skatter runt knuten

Vem har inte blivit irriterad över maskrosorna, nässlor och tistlar som bara sprider och motsätter sig vår trädgårdsplanering? Det gör de eftersom de kan! Och detta tyder på den enorma kraften de här växterna har. Många av våra inhemska växter är näringsrika och har läkande förmågor.

Före industrialiseringen ansågs de flesta växterna att vara värdefulla. Man nyttjade det som fanns runt knuten. Med växande medvetenhet för miljö och hälsa, återkommande skandaler i livsmedelsindustrin och svårigheter att leverera mat från andra länder i tider av pandemier och krig träder våra inhemska och traditionella trädgårdsväxter fram igen. Fler och fler längtar efter att veta vad man äter. Det ska vara spårbart och vad ligger då närmare än att bruka det som är till hands.

Låt oss gemensamt upptäcka dessa naturliga skatter runt knuten.

Välkommen!